Сродна слика 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Светогорска 48, Београд


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажурирано 29.11.2015.         Упис у школску 2015/2016. годину:


_________________________________________________________________________________________________________________________________

Редни број
Образовни профил Одељење Уписано Преко броја
Максимални број бодова
Минимални број бодова
1
Банкарски службеник
I-1
24
98,50
84,65
2
Службеник осигурања
I-2
24
1
94,97
79,33
3
Пословни администратор
I-3
30
2
97,00
84,06
4
Правни техничар
I-4
30
1
99,25
79,91
5
Правни техничар
I-5
30
1
99,25
79,91
6
Правни техничар
I-6
30
1
99,25
79,91
7
Правни техничар
I-7
30
1
99,25
79,91
8
Правни техничар
I-8
30
99,25
79,91
Укупно    
228
7

_________________________________________________________________________________________________________________________________