Сродна слика 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Светогорска 48, Београд


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажурирано 29.11.2015.         _________________________________________________________________________________________________________________________________

Службеник осигурања - списак предмета

I
Редни број
Назив предмета
Број часова
1
Српски језик и књижевност
3
2
Енглески језик
3
3
Физичко васпитање
2
4
Математика
3
5
Рачунарство и информатика-вежбе
3
6
Увод у економију
4
7
Основи права
3
8
Канцеларијско пословање-вежбе
3
9
Основи рачуноводства-теорија
1
10
Основи рачуноводства-вежбе
2
Укупно
27
11
Грађанско васпитање
1
Верска настава
Укупно
28
12
Француски језик
2
Немачки језик
Руски језик
Историја
Екологија
Музичка уметност
Укупно
30
 
II
Редни број
Назив предмета
Број часова
1
Српски језик и књижевност
3
2
Енглески језик
3
3
Физичко васпитање
2
4
Математика
3
5
Рачунарство и информатика-вежбе
3
6
Право у осигурању
3
7
Комуникација у продаји-теорија
1
8
Комуникација у продаји-вежбе
1
9
Рачуноводство у осигурању-теорија
1
10
Рачуноводство у осигурању-вежбе
1
11
Осигурање-теорија
2
12
Осигурање-вежбе
2
Укупно
25
13
Грађанско васпитање
1
Верска настава
Укупно
26
14
Француски језик
2
Немачки језик
Руски језик
Историја
Здравствено васпитање
Ликовна култура
Укупно
28
     
III
Редни број
Назив предмета
Број часова
1
Српски језик и књижевност
3
2
Енглески језик
3
3
Физичко васпитање
2
4
Математика
3
5
Статистика-вежбе
2
6
Осигурање-теорија
1
7
Осигурање-вежбе
2
8
Обука у виртуелном осигуравајућем друштву-вежбе
6
9
Маркетинг у осигурању
2
10
Комуникација са психологијом
2
Укупно
26
11
Грађанско васпитање
1
Верска настава
Укупно
27
12
Француски језик
2
Немачки језик
Руски језик
Логика
Историја уметности
Латински језик
Укупно
29
13
Настава у блоку - 8
60
 
IV
Редни број
Назив предмета
Број часова
1
Српски језик и књижевност
3
2
Енглески језик
3
3
Физичко васпитање
2
4
Математика
3
5
Предузетништво
2
6
Монетарна економија
2
7
Социологија
2
8
Електронско пословање-вежбе
2
9
Обука у виртуелном осигуравајућем друштву-вежбе
6
Укупно
25
10
Грађанско васпитање
1
Верска настава
Укупно
26
11
Француски језик
2
Немачки језик
Руски језик
Економска географија
Реторика и беседништво
Филозофија
Укупно
28
12
Настава у блоку - 9
60

_________________________________________________________________________________________________________________________________